Gesprekjes met couscous

Gesprekjes met couscous

Gesprekjes met couscous Het was op een avond aan het einde van een stuurse zomer, dat ik KOOKeiland bezocht. In het café met de hoge ramen, aan de voorkant van de bibliotheek, zag ik een paar bekende gezichten en veel anderen die vroegen om een verkennend gesprek. In...